• Palveluitani ovat varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia ja tuki -ja keskustelukäynnit sekä raskauden aikana että vauva- ja pikkulapsivaiheessa.

 

  • Tarjoan myös ohjausta ja neuvontaa alle kouluikäisten lasten kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä haasteissa.


  • Ryhmät

Ryhmissä voidaan käsitellä joko raskausaikaan tai pikkulapsiperheiden arkeen liittyviä teemoja. Seuraa ajankohtaista -sivua.

  • Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutus

Tarjoan Mielenterveyden ensiapu 1 -koututusta ryhmille.Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaa lasta odottaville, vauva- ja pikkulapsiperheille

Lapsen odotus ja vauvan/pikkulapsen vanhemmuus on yksi merkittävimmistä vaiheista elämässä. Aina vanhemmuus ei ole sitä, mitä on etukäteen ajatellut ja toivonut sen olevan. Vanhemmuuteen voi sisältyä huolia, pelkoja ja ristiriitoja. Hankalat tunteet voivat vaikuttaa vauvan ja vanhemman väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapialla voidaan hoitaa äidin/isän ja vauvan vuorovaikutussuhdetta ja koko vauvaperhettä varhaisessa vaiheessa.

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia toteutuu raskausaikana kertaviikkoisin tapaamisin vastaanotolla ja vauvan synnyttyä 1-2 kertaa viikossa joko perheen kotona tai vastaanotolla. 

Raskausaikaan ja synnytykseen liittyviä huolia:

  • Vauvan odottaminen nostaa usein esiin omat varhaiset hoivakokemukset. Puutteelliseksi jäänyt hoiva omassa varhaislapsuudessa saattaa aktivoida vauvaa odottavalla vanhemmalla vaikeita tunteita vanhemmaksi tuloon liittyen jo raskausaikana.
  • Raskausaikaa saattaa kuormittaa myös esim. voimakas synnytyspelko, aikaisemmat vaikeat synnytyskokemukset, huoli vauvan ja/tai äidin terveydestä tai aikaisemmat menetyskokemukset.

Vauva- ja taaperoperheen tuen tarpeita:

  • Vauvan uni- ja syömisongelmat voivat aiheuttaa vanhemmissa huolta ja epävarmuutta. Myös haastavan temperamentin omaavan vauvan hoito voi uuvuttaa vanhemmat.
  • Vauvan vakava sairaus tai keskosuus hämmentävät ja huolestuttavat vanhempia ja vanhemmat tarvitsevat tällöin tukea omaan jaksamiseensa.
  • Mm. vanhemman/vanhempien uupuminen, omat varhaiset vaille jäämisen kokemukset ja aikaisemmat mielenterveysongelmat saattavat aiheuttaa vanhemmalle masennusta ja/tai ahdistuneisuutta. Hoitamattomana nämä voivat vaikuttaa  vauvan ja vanhemman väliseen vuorovaikutussuhteeseen.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos tunnet tarvitsevasi tukea varhaisessa vanhemmuudessasi. Pohditaan yhdessä, tarjoaisiko varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia teidän perheellenne oikeanlaista apua ja tukea.Ohjausta ja neuvontaa alle kouluikäisen lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyen

Lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyy erilaisia kehitysvaiheita, joissa vanhemmat voivat tarvita ulkopuolista tukea ja ohjausta. Tarjoan neuvontaa ja ohjausta erilaisissa vanhemmuuteen tai kasvatukseen liittyvissä pulmissa. Voit ottaa yhteyttä pienien ja isojen asioiden tiimoilta. Yhdessä pulmien selvittely varhaisessa vaiheessa helpottaa koko perheen arkea.