Olen Valviran hyväksymä varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti ja Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajarekisterissä. Koulutukseltani olen myös varhaiskasvatuksen erityisopettaja.  Minulla on parinkymmenen vuoden kokemus perheiden parissa työskentelystä. Pidän tärkeänä perheiden oman äänen kuulemista ja jokaisen perheenjäsenen huomioimista työskentelyssä. Työskentelyssäni painottuvat aktiivinen kuunteleminen, yhdessä asioiden pohtiminen sekä perheen omien voimavarojen hyödyntäminen. Kiireettömyys, kunnioitus ja luottamuksellisuus muodostavat hyvän perustan yhteistyösuhteelle.

Käytän työskentelyssäni myös toiminnallisia menetelmiä; erityisesti olen innostunut valokuvan terapeuttisesta käytöstä. Valokuvia voidaan käyttää monin eri tavoin perheen toiveiden mukaan.